ติดต่อสาขา

หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ที่อยู่ : 1381 ถ.ประชาราษฎร์ สาย1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อาคาร : อาคารอนุสรณ์ 40 ปี (อยู่ในตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

  • ชั้น 6 ห้องพักครู และห้องปฏิบัติการ
  • ชั้น 7 ห้องปฏิบัติการ
  • ชั้น 8 ห้องปฏิบัติการ

เว็บไซต์ : http://www.cpe.eng.rmutp.ac.th/
โทรศัพท์ : 02-836-3000 ต่อ 4183 หรือ 4184
อีเมล์ : cpe [at] rmutp.ac.th
เฟสบุ๊คhttps://www.facebook.com/cpe.rmutp/


สถานที่เรียนจะอยู่ในตึกแถบเหลือง ชั้น 6,7 และ 8

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อยู่ใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ อยู่ใกล้ๆกับ สะพานพระราม7