นักศึกษา ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ Huawei ICT Competition

ตามที่ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน Huawei ICT Competition Thailand 2018 – 2019  มีนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนี้มีมากกว่า 2,600 คนทั่วประเทศ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการคัดเลือก ให้เหลือเพียง 200 คน ที่มีสิทธิ์เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนั้น
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มทร.พระนคร ได้รับแจ้งว่า มีนักศึกษาของสาขาฯ ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การแข่ง ขันเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 2 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1.นายณัฐวัฒน์ ศรีสุวรรณ 2. นายธีรดล หอมขจร
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสามารถของนศ. ขอให้ทำเต็มที่ในรอบชิงชนะเลิศ ครับ