แนะแนวโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ

แนะแนวโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ออกแนะแนวรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ในวันที่ 25 กันยายน เพื่อให้ความรู้ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน และความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในกิจกรรมครั้งนี้มี คณาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆ ของคณะ คอยให้ความรู้ และให้คำปรึกษา