แนะแนวโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ ธนบุรี

แนะแนวโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ ธนบุรี

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ร่วมงาน Open House ณ โรงเรียนสารสาสน์ธนบุรี ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เพื่อแนะแนวการศึกษา ในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมกันนี้นำผลงานของนักศึกษาในการคัดแยกวัตถุจากการประมวลภาพ ซึ่งมีนักเรียนให้ความมัธยมศึกษาตอนปลายให้ความสนใจเข้าชม และร่วมกิจกรรม