แสดงความยินดีกับนักศึกษาคนเก่งของเรา

สำหรับผู้ที่จบการศึกษา ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีล่าสุดนี้ (2560) มีนักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีเด่น 2 คน ระดับเกียรตินิยม ขอแสดงความยินดี และขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานต่อไปครับ