ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ เข้าสู่สาขาของเรา ภาคเรียน 1/2561

ยินดีต้อนรับ นักศึกษาใหม่ทุกคนนะครับ หลังจากงานปฐมนิเทศระดับมหาลัย เมื่อ18-16 มิย.61 ก็เป็นปฐมนิเทศระดับคณะ เมื่อ 21-22 มิย.61 และงานพี่ต้อนรับน้องใหม่ในสาขา เมื่อ 25 มิย.61 ก็ได้เป็นนักศึกษาใหม่ ของเราเต็มตัว ต่อไปก็เริ่มศึกษากันในเทอมแรก ของปี 2561 ใช้เวลาเรียน 15 สัปดาห์ ตั้งแต่ 25 มิย.61-15 ตค.61 ขอให้ทำเกรดให้สูงๆ ไว้ก่อน ในภาคเรียนแรกนะครับ