กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 2561

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร (24 กค.61)  เพื่อส่งเสริมและสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษาให้คงอยู่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเป็นการน้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนไปประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไป (23 กค.61 วัดปากน้ำ)

กิจกรรมไหว้ครู นักศึกษาใหม่ รุ่น 2561

พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาทั้ง 9 คณะเข้าร่วม โดยมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่นักศึกษาดีเด่น นักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 14 และพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยคุณแม่ขวัญจิตร ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร นางเลิ้ง (19 Continue Reading →