นศ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่จบ ในปีการศึกษา 2560 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ช่วงเช้า โดยในปีนี้ มีนศ.ของสาขาเรา จบการศึกษา 35 คน มีเกียรตินิยม 1 คน คือ นางสาวฐาปนี แก้วประเสริฐ Continue Reading →

สาขาฯ ร่วมเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ในปี 2561 นี้ จัดที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงาน (9 สค.61)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยในปีนี้มี นศ.สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลเรียนดี คือ นส.กฤติภรณ์ จุ้ยเจริญ เกรดเฉลี่ย 3.69 ขอแสดงความยินดีด้วยครับ (2 สค.61)