งาน huawei ict competition thailand 2018-2019

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมมือกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด แนะนำโครงการ huawei ict competition thailandซึ่งเป็นการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ด้านเครือข่าย ครั้งแรกในประเทศไทย ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมได้รับความรู้ ความเข้าใจ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ โดยจัดขึ้นที่ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ Continue Reading →