กำหนดการเปิดรับ นักศึกษาใหม่ปี 2563 จากผู้จบ ม.6

กำหนดการเปิดรับ นักศึกษาใหม่ปี 2563 จากผู้จบ ม.6 สมัครรอบ TCAS1 แสดงผลงานและความตั้งใจจะมาเรียน มีที่เรียนแน่นอน ไม่ต้องสอบ GAT/PAT อีกทั้งไม่จำกัดแค่ แผนวิทย์-คณิต รายละเอียดตามภาพ ติดต่อสอบถาม facebook : สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มทร.พระนคร เข้าเวปรับสมัครของมหาวิทยาลัย คลิก