รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ช่วงนี้อาชีพที่แนะนำคงหนีไม่พ้นอาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ ดังนั้นมาเริ่มต้นสู่อาชีพช่างคอมพิวเตอร์ ไปกับเรา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร