พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า) ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก (คลองหก) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

การรับนักศึกษาใหม่ ปี.2562

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดสอบสัมภาษณ์ เพื่อรับนักศึกษาใหม่11 พฤษภาคม 2562 สัมภาษณ์ TCAS3 (ผู้จบ ม.6)17 พฤษภาคม 2562 สัมภาษณ์ รับตรง (ผู้จบ ปวช.)ทั้งนี้ ยังเหลือการรับสมัคร TCAS5 และรับตรง รอบ2 ปลาย พค.62 นี้ติดตามกำหนดการและสอบถาม ได้ใน FaceBook: @cpe.rmutp

อบรมการเขียนโปรแกรมบนแอนดรอยด์

เมื่อวันที่ 2-4 เมษายน 2562 สาขาฯได้จัดอบรม การเขียนโปรแกรมบนแอนดรอยด์ ซึ่งเป็นการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป มีท่านคณบดีมาเปิดงาน โดยมีผู้สมัคร 23 คน

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แข่งขันราชมงคลวิชาการ

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ส่งนักศึกษา แข่งขันราชมงคลวิชาการ ณ ราชมงคลสุวรรณภูมิ วันที่ 24-25 มกราคม 2562 โดยส่ง กฤติภรณ์และพรภิมล เข้าแข่งสหกิจ และส่ง อัจฉริยะ,ถลัชนัน แข่ง เน็ตเวิร์ค ผลการแข่งขัน ได้รางวัลชมเชยครับ

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 รับสมัคร ผู้จบ ม.6 และ ปวช.ทุกช่าง ค่าเทอมเหมาจ่ายเพียง 15,000 บาท/เทอม ดูกำหนดการ ได้ที่ ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่

งานวันสถาปนา RMUTP 14ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดงานวันครบรอบ 14 ปี เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2562 ทั้งนี้สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้นำระบบจดจำใบหน้า และชุดทดลอง KidBright เข้าร่วมงาน โดยมีท่านอธิการบดี ท่านนายกสภา และท่านคณบดีวิศวกรรมศาสตร์ แวะเข้าเยี่ยมชม

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ออกแนะแนว

ไปออกงานเปิดบ้าน โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม วันที่ 17 มกราคม 2562 และไปงานเปิดบ้าน โรงเรียนสตรีนนทบุรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 และได้รับความสนใจจากน้องๆเป็นอย่างดี

นักศึกษา ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ Huawei ICT Competition

ตามที่ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน Huawei ICT Competition Thailand 2018 – 2019  มีนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนี้มีมากกว่า 2,600 คนทั่วประเทศ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการคัดเลือก ให้เหลือเพียง 200 คน ที่มีสิทธิ์เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนั้น สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มทร.พระนคร ได้รับแจ้งว่า มีนักศึกษาของสาขาฯ ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การแข่ง ขันเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 2 Continue Reading →

ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปี 2561

ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 ผศ.พิชญ ดาราพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “ ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา และการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ” จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคน ที่ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคการศึกษา 2561 ได้ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ ผ่านการนำเสนอผลงาน โดย สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลที่ 2 ในการประกวดโปสเตอร์ ชื่อโครงการ “การพัฒนาและต่อยอดระบบจองห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการค้าต่างประเทศ” โดยนางสาวกฤติภรณ์ จุ้ยเจริญ และนางสาวพรภิมล หาญจันอัด CPE-RMUTP-Facebook