รับสมัครนักศึกษาโควต้า ปีการศึกษา 2560

kota2559

ฝากช่วยประชาสัมพันธ์ การรับนักศึกษา (โควต้า) ในปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนโดยรับนักเรียนที่จบ ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.ช่างอุตสาหกรรม