สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562
รับสมัคร ผู้จบ ม.6 และ ปวช.ทุกช่าง ค่าเทอมเหมาจ่ายเพียง 15,000 บาท/เทอม
ดูกำหนดการ ได้ที่ ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่

งานวันสถาปนา RMUTP 14ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดงานวันครบรอบ 14 ปี เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2562 ทั้งนี้สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้นำระบบจดจำใบหน้า และชุดทดลอง KidBright เข้าร่วมงาน โดยมีท่านอธิการบดี ท่านนายกสภา และท่านคณบดีวิศวกรรมศาสตร์ แวะเข้าเยี่ยมชม

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ออกแนะแนว

ไปออกงานเปิดบ้าน โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม วันที่ 17 มกราคม 2562 และไปงานเปิดบ้าน โรงเรียนสตรีนนทบุรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 และได้รับความสนใจจากน้องๆเป็นอย่างดี

นักศึกษา ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ Huawei ICT Competition

ตามที่ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน Huawei ICT Competition Thailand 2018 – 2019  มีนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนี้มีมากกว่า 2,600 คนทั่วประเทศ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการคัดเลือก ให้เหลือเพียง 200 คน ที่มีสิทธิ์เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนั้น
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มทร.พระนคร ได้รับแจ้งว่า มีนักศึกษาของสาขาฯ ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การแข่ง ขันเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 2 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1.นายณัฐวัฒน์ ศรีสุวรรณ 2. นายธีรดล หอมขจร
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสามารถของนศ. ขอให้ทำเต็มที่ในรอบชิงชนะเลิศ ครับ

ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปี 2561

ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 ผศ.พิชญ ดาราพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “ ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา และการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ” จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคน ที่ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคการศึกษา 2561 ได้ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ ผ่านการนำเสนอผลงาน โดย สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลที่ 2 ในการประกวดโปสเตอร์ ชื่อโครงการ “การพัฒนาและต่อยอดระบบจองห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการค้าต่างประเทศ” โดยนางสาวกฤติภรณ์ จุ้ยเจริญ และนางสาวพรภิมล หาญจันอัด CPE-RMUTP-Facebook

งาน huawei ict competition thailand 2018-2019

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมมือกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด แนะนำโครงการ huawei ict competition thailandซึ่งเป็นการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ด้านเครือข่าย ครั้งแรกในประเทศไทย ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมได้รับความรู้ ความเข้าใจ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ โดยจัดขึ้นที่ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร CPE-RMUTP-Facebook

นศ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่จบ ในปีการศึกษา 2560 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ช่วงเช้า โดยในปีนี้ มีนศ.ของสาขาเรา จบการศึกษา 35 คน มีเกียรตินิยม 1 คน คือ นางสาวฐาปนี แก้วประเสริฐ (3.82) ทั้งนี้ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผู้จบรวม 411 คน และรวม 9 คณะวิชา มีผู้จบการศึกษาทั้งสิ้น 2,941 คน ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

สาขาฯ ร่วมเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ในปี 2561 นี้ จัดที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงาน (9 สค.61)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยในปีนี้มี นศ.สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลเรียนดี คือ นส.กฤติภรณ์ จุ้ยเจริญ เกรดเฉลี่ย 3.69 ขอแสดงความยินดีด้วยครับ (2 สค.61)