นักศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

นศ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พระนครเหนือ