ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปี 2561

ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 ผศ.พิชญ ดาราพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “ ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา และการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ” จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคน ที่ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคการศึกษา 2561 ได้ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ ผ่านการนำเสนอผลงาน โดย สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลที่ 2 ในการประกวดโปสเตอร์ ชื่อโครงการ “การพัฒนาและต่อยอดระบบจองห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการค้าต่างประเทศ” โดยนางสาวกฤติภรณ์ จุ้ยเจริญ และนางสาวพรภิมล หาญจันอัด CPE-RMUTP-Facebook

งาน huawei ict competition thailand 2018-2019

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมมือกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด แนะนำโครงการ huawei ict competition thailandซึ่งเป็นการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ด้านเครือข่าย ครั้งแรกในประเทศไทย ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมได้รับความรู้ ความเข้าใจ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ โดยจัดขึ้นที่ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร CPE-RMUTP-Facebook

นศ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่จบ ในปีการศึกษา 2560 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ช่วงเช้า โดยในปีนี้ มีนศ.ของสาขาเรา จบการศึกษา 35 คน มีเกียรตินิยม 1 คน คือ นางสาวฐาปนี แก้วประเสริฐ (3.82) ทั้งนี้ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผู้จบรวม 411 คน และรวม 9 คณะวิชา มีผู้จบการศึกษาทั้งสิ้น 2,941 คน ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

สาขาฯ ร่วมเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ในปี 2561 นี้ จัดที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงาน (9 สค.61)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยในปีนี้มี นศ.สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลเรียนดี คือ นส.กฤติภรณ์ จุ้ยเจริญ เกรดเฉลี่ย 3.69 ขอแสดงความยินดีด้วยครับ (2 สค.61)

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 2561

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร (24 กค.61)  เพื่อส่งเสริมและสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษาให้คงอยู่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเป็นการน้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนไปประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไป (23 กค.61 วัดปากน้ำ)

กิจกรรมไหว้ครู นักศึกษาใหม่ รุ่น 2561

พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาทั้ง 9 คณะเข้าร่วม โดยมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่นักศึกษาดีเด่น นักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 14 และพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยคุณแม่ขวัญจิตร ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร นางเลิ้ง (19 กค.61)

      

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ เข้าสู่สาขาของเรา ภาคเรียน 1/2561

ยินดีต้อนรับ นักศึกษาใหม่ทุกคนนะครับ หลังจากงานปฐมนิเทศระดับมหาลัย เมื่อ18-16 มิย.61 ก็เป็นปฐมนิเทศระดับคณะ เมื่อ 21-22 มิย.61 และงานพี่ต้อนรับน้องใหม่ในสาขา เมื่อ 25 มิย.61 ก็ได้เป็นนักศึกษาใหม่ ของเราเต็มตัว ต่อไปก็เริ่มศึกษากันในเทอมแรก ของปี 2561 ใช้เวลาเรียน 15 สัปดาห์ ตั้งแต่ 25 มิย.61-15 ตค.61 ขอให้ทำเกรดให้สูงๆ ไว้ก่อน ในภาคเรียนแรกนะครับ

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 5 ประจำปีการศึกษา 2561

การรับสมัครรอบ TCAS รอบ 5 เป็นแบบรับตรง แบบไม่จำกัดผลการเรียน สามารถติดตามได้ใน เวปรับสมัครที่เดิม ครับ

แสดงความยินดีกับนักศึกษาคนเก่งของเรา

สำหรับผู้ที่จบการศึกษา ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีล่าสุดนี้ (2560) มีนักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีเด่น 2 คน ระดับเกียรตินิยม ขอแสดงความยินดี และขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานต่อไปครับ