งานวิจัย / โครงงาน

โครงานระดับปริญญาตรี ของสาขาวิชาวิศวรรมคอมพิวเตอร์ มีการจัดแบ่งออกเป็นหลายด้าน ดังต่อไปนี้

 • ด้านไมโครโพรเซสเซอร์ และการเชื่อมต่อ
 • ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทั้งโมบายและโปรแกรมประยุกต์
 • ด้านการพัฒนาเกมส์ และสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่
 • ด้านระบบเครือข่ายและคลาวด์
 • ด้านบูรณาการ

โครงงาน ประจำปีการศึกษา 2560 มีดังนี้

 1. ระบบแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์
 2. กระจกอัฉริยะ
 3. ระบบดูแลผักอัตโนมัติ
 4. โรงเรือนเพาะเห็ดอัตโนมัติ
 5. ระบบป้องกันภัยในบ้านแจ้งเตือนผ่านไลน์แอปพลิเคชั่น
 6. ระบบแจ้งเตือนข่าวสารนักศึกษาผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
 7. เครื่องเจาะแผ่นวงจรพิมพ์อัตโนมัติ
 8. เครื่องวิเคราะห์และตรวจสอบไอซี-ทีทีแอล
 9. แอปพลิเคชั่นช่วยฝึกอบรมการปฏิบัติงานในองค์กร
 10. แอปพลิเคชั่นค้นหาร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
 11. ระบบตรวจจับบุคคลแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
 12. การออกแบบและจำลองการทำงานของระบบเครือข่ายภายในโรงพยาบาล
 13. เกมส์ต่อสู้ 3 มิติ ด้วยไพ่ โดยใช้เทคนิคการค้นหาแบบปฏิปักษ์
 14. ระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า (IOT)