รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ช่วงนี้อาชีพที่แนะนำคงหนีไม่พ้นอาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ ดังนั้นมาเริ่มต้นสู่อาชีพช่างคอมพิวเตอร์ ไปกับเรา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร

แนะแนวโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ ธนบุรี

แนะแนวโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ ธนบุรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ร่วมงาน Open House ณ โรงเรียนสารสาสน์ธนบุรี ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เพื่อแนะแนวการศึกษา ในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมกันนี้นำผลงานของนักศึกษาในการคัดแยกวัตถุจากการประมวลภาพ ซึ่งมีนักเรียนให้ความมัธยมศึกษาตอนปลายให้ความสนใจเข้าชม และร่วมกิจกรรม

แนะแนวโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

แนะแนวโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ คณาจารย์ประจำสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้ ความเข้าใจ ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563

แนะแนวโรงเรียนศรีลาจารพิพัฒน์

แนะแนวโรงเรียนศรีลาจารพิพัฒน์ จะใกล้จะไกลเราก็ไปแนะแนวครับ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้ออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนศรีลาจารพิพัฒน์ ในวันที่ 22 กันยายน 2563 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาต่าง ๆ เข้าร่วมให้ความรู้

แนะแนวโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ

แนะแนวโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ออกแนะแนวรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ในวันที่ 25 กันยายน เพื่อให้ความรู้ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน และความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในกิจกรรมครั้งนี้มี คณาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆ ของคณะ คอยให้ความรู้ และให้คำปรึกษา

Huawei ICT Competition ณ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาพบรรยากาศการเดินสายประชาสัมพันธ์ Huawei ICT Competition Thailand 2019-2020 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RMUTP)