Huawei ICT Competition Thailand 2022-2023

Huawei ICT Competition Thailand 2022-2023 เริ่มแล้ววันนี้ ! สำหรับน้องๆสาย Network และ Cloud ชวนเพื่อนมารวมทีม ทีมละ 3 คน สมัครเข้าร่วมแข่งขันความสามารถ ลุ้นรางวัลและประกาศนียบัตรมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท ผู้ชนะจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก น้องๆที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Huawei ICT Competition Thailand 2022-2023 รายละเอียดวิธีสมัครตามด้านล่าง 1. คลิ๊กเข้าสู่เว็บไซต์ https://isurvey.huawei.com/survey/… Continue Reading →

แนะแนวโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ ธนบุรี

แนะแนวโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ ธนบุรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ร่วมงาน Open House ณ โรงเรียนสารสาสน์ธนบุรี ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เพื่อแนะแนวการศึกษา ในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมกันนี้นำผลงานของนักศึกษาในการคัดแยกวัตถุจากการประมวลภาพ ซึ่งมีนักเรียนให้ความมัธยมศึกษาตอนปลายให้ความสนใจเข้าชม และร่วมกิจกรรม

แนะแนวโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

แนะแนวโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ คณาจารย์ประจำสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้ ความเข้าใจ ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563

แนะแนวโรงเรียนศรีลาจารพิพัฒน์

แนะแนวโรงเรียนศรีลาจารพิพัฒน์ จะใกล้จะไกลเราก็ไปแนะแนวครับ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้ออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนศรีลาจารพิพัฒน์ ในวันที่ 22 กันยายน 2563 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาต่าง ๆ เข้าร่วมให้ความรู้

แนะแนวโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ

แนะแนวโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ออกแนะแนวรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ในวันที่ 25 กันยายน เพื่อให้ความรู้ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน และความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในกิจกรรมครั้งนี้มี คณาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆ ของคณะ คอยให้ความรู้ และให้คำปรึกษา

รับสมัครศึกษาต่อ ปวช. ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

รับสมัครศึกษาต่อ ปวช. ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครแล้ว…..จบ ม.3 ต้องการเรียนต่อ ปวช. สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ เน้นปฏิบัติการ จบแล้ว ประกอบอาชีพได้ หรือรับโควตา เรียนต่อ วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้ทันที ขยายรับสมัครตั้งแต่วันที่  7 – 20 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น…สมัครคลิก www.rmutp.ac.th

รับนักศึกษาใหม่ TCAS63 รอบที่ 3

รับนักศึกษาใหม่ TCAS63 รอบที่ 3 การสมัครและชำระเงิน ทางระบบ TCAS เท่านั้น ที่เว็บ https://mytcas.com ระหว่างวันที่ 17-27 เมษายน 2563 สามารถหาข้อมูลหลักสูตรและการรับสมัครได้ที่ http://www.rmutp.ac.th ใน TCAS รอบที่ 3 ปีนี้ทางสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดหนัก!! รับจำนวนมากถึง 50 คน

Huawei ICT Competition ณ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาพบรรยากาศการเดินสายประชาสัมพันธ์ Huawei ICT Competition Thailand 2019-2020 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RMUTP)