ติดต่อสาขา

หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ที่อยู่ : 1381 ถ.ประชาราษฎร์ สาย1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

อาคาร : อาคารกิจกรรมนักศึกษา -> ที่ทำการสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ใหม่)

  • ชั้น 4 ที่ทำการสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ห้องแนะแนว)
  • ชั้น 5 ห้องปฏิบัติการ 1956,1957
  • ชั้น 6 ห้องเรียน ปวช. 1961

อาคาร : อาคารอนุสรณ์ 40 ปี (อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  ->  อยู่ระหว่างย้ายสาขาวิชา ฯ

  • ชั้น 7 ห้องปฏิบัติการ
  • ชั้น 8 ห้องปฏิบัติการ, ห้องพักครู 9808

เว็บไซต์ : http://www.cpe.eng.rmutp.ac.th/
โทรศัพท์ : 02-836-3000 ต่อ 4183 หรือ 4184
อีเมล์ : cpe [at] rmutp.ac.th
เฟสบุ๊คhttps://www.facebook.com/cpe.rmutp/


สถานที่เรียนจะอยู่ในตึกแถบเหลือง ชั้น 7 และ 8

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อยู่ใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ อยู่ใกล้ๆกับ สะพานพระราม7
รถเมลย์ที่ผ่าน สาย 32,33,64,117,203 สาย 49,50 (ผ่านถนนวงค์สว่าง)